Personer med fødselsdag d. 2, 11 og 20

Temperament

Du er en meget sensitiv person, som påvirkes stærkt af dine omgivelser. Du lever dig ind i dine medmenneskers situation og har en stærk medfølelse for andre, særligt for dem, som har det svært. Ofte påvirker denne indlevelse din egen sjælelige balance. Du har høje idealer og stræber altid efter harmoni. Din idealisme støder desværre ofte på en modstand og da går du hellere din egen vej. Dette fører til, at du undertiden bliver betragtet som noget af en enspænder. Du bliver dog altid respekteret for din sjælelige dybde. 

Kærlighedsliv

Ikke mindst i kærlighed er du en forfinet æstet (= at søge nydelsen i tilværelsen). For dig betyder det ydre en hel del, opførsel, udseende, smukke klæder, stil osv. Du vil ofte komme til at lide for din gode smag. Du har let ved at give dig hen og synes om at blive erobret. Ja, du spiller helst den passive, modtagende rolle i et forhold. I bund og grund er du et sensuelt nydelsesmenneske.

Arbejde

Du har mange talenter og ét af dem er din store kunstneriske begavelse. Derimod forstår du betydeligt mindre af det økonomiske spil, og dette fører ofte til, at du får finansielle vanskeligheder. Du er en virkelig livskunstner. Formentlig er du involveret i noget religiøst og fascineres af de store verdensgåder. Din livlige fantasi giver dig mange gode idéer. På jobbet er du altid meget flittig, men din rastløshed gør, at du har lidt svært ved at koncentrere dig. Din karriere præges af mange forskellige muligheder og gennemgribende forandringer.

Esoterisk betydning

Duaden eller 2: modsætninger i naturen, gennem hvilke manifestationer frembringes. Det henviser til universelle forskelle: positiv/negativ, hvile/bevægelse, godt/ondt. De yderpunkter, hvor imellem universiets skabende kraft virker.