Sygdom

Hvad er sygdom?

Her tales ikke om sygdom forårsaget af virus, men om sygdom der er kroniske og autoimmune sygdomme. Disse sygdomme er lange tiders ubalancer i kropssystemet. Sygdom er en kombination af mørke der trænger ind i kropssystemet, urene tanker og frygt, samt kost som kroppen ikke kan genkende fordi det ikke er genkendelige celler og forurenet iltning af kropssystemet.

Sygdom er blot kroppens udtryk for, at skraldespanden er fuld og trænger til at blive tømt og rengjort. Ygdom kan bderfor både være psykisk og fysisk.

Hvad er mørke?

Mørke kommer til udtryk i form af tvivl, had, vrede, løgne, usikkerhed, manipulation og vold der gnaver i enkeltindivider og kollektivt. Mørke er grådighed og egoisme der aldrig får nok. Mørke får mennesket til at angribe hinanden, voksne der angriber deres egne børn, børn der angriber forældrene, mennesker angriber dyr og udpiner vores jord. 

Kampen mod mørket intensviseres, de der måtte indeholde mørke og vove sig på briksen hos en uddannet cellehealer vil blive svitset, der vil blive kastet så meget lys ind, at deres mørke vil splintres. Nogle vil gå til grunde andre vil finde lyset og kærligheden.

Den perfekte barndom

Findes ikke! Hvis du tror du har haft en perfekt barndom, er du værre stedt, end de der ved de har haft det elendigt. Hver en celle i din krop er kodet efter dine forældre og hvordan de havde det i undfangelsesøjeblikket. Dine celler er kodet med dine forældres overbevisninger, samfundets hast og jag, skolernes ensretning af læring samt religionernes undertrykkelse og fordømmelse. 

I vokser op i en tro på at være frie og selvstændigt tænkende, det kan ikke være længere fra sandheden. Ulykkelige mennesker der tror de er forkerte og anderledes bliver medicineret og lagt i en rus, således de glemmer hvad alle de raske celler forsøger at kommunikere – at der er noget galt og det er ikke denne måde livet skal leves på.

Hvad er Lyset?

Lyset er kærlighed – en uselvisk givende ubetinget kærlighed, en altoverskyggende bevidsthed, en energi/elektricitet, det er stort, det er småt, det er enormt og mikroskopisk, det er til stede i alt levende, vi mærker det som snurren i hænderne og ser det som flimren for øjnene, hører det som den indre stemme der guider, energien der sprudler, lykkefølelsen i maven og opleves som de uforklarlige mirakler i hverdagen. Lyset får os til at elske os selv, passe på hinanden som mennesker, drage omsorg for vores børn, ældre, dyr og vores hjem – moder jord.

De tre verdner

Fortiden – nutiden og fremtiden.  Fortiden er helvede, nutiden er jorden og fremtiden er himlen.

Indtil vi har fået kontrol over vores sind, vil sindet forsøge at manipulere og forherlige eller underkende oplevelser i fortiden eller fremtiden. Vi er som mennesker underlagt et sind som har taget kontrollen i hvert enkelt individ, hvilket i praksis betyder at alle føler sig separate og uden for fællesskabet. I det øjeblik vi står i nuet, er bevidst om vores åndedræt, kroppen, fødderne vi står på, 

10.000 sorger og 10.000 glæder

Uanset om du er ung, gammel, rig, fattig, mand eller kvinde etc, så indeholder livet en masse sorger og en masse glæder. Ingen slipper for dette inferno af følelser. Det afgørende er hvordan vi agerer og forholder os til disse udfordringer. 

Når alt går godt og livet er fyldt med glæde og lykke, husker du så at være taknemmelig og sætte pris på det du har? Når alt er sorg og ulykke og det hele ramler, husker du så at brokke dig og være utilfreds med alt og alle? I 98% af tilfældene vil svarfordelingen være NEJ til det første og JA til det andet spørgsmål. I virkeligheden burde vi være taknemmelige for begge scenarier. I vores sorger ligger læring, visdom og udvikling gemt. I glæderne ligger fejringen af, at vi er i live, har en fysisk krop og en verden at stå op til. 

Hovmod vil gøre, at vi forventer bestemte udfald i vores liv, hvorimod ydmyghed vil gøre os taknemmelige for det der kommer vores vej. Vores sind er gearet til, at ville have mest muligt og løber om hjørner med os i forventningens navn.