Samspillet i familien er energi

 

Familiekonstellation er et værktøj til at kigge ind i familiens dynamik. Metoden er udviklet af en Tysk terapeut Bert Hellinger. Grundprincipperne er , at et barn tør sjældent leve et lykkeligere liv end deres forældre og et Barn forbliver tro mod familiemønstret og på den måde forbliver lidelse, depression, angst,vrede,sorg i familien gennem generationer. Derfor skal adfærd og opførsel, følelser og attitude altid forstås i kontekst af forældre, bedsteforældre, børn,søskende, etc. Familiekonstellation bryder disse bånd - det siges at en opstilling healer 2 generationer tilbage og 3 fremad. Når man arbejder med en familieopstilling synliggøres der energier og synergi ér som vi aldrig vil kunne ses klart udelukkende gennem analyse og samtale. 

Der er fire basisregler:

  1. Alle har ret til at høre til familiesystemet
  2. Alle har en rangordning i forhold til tid - førstefødte fremfor anden og tredje.
  3. Familien skal være balanceret - uretfærdigheder mod et tidligere familiemedlem skal balanceret af et senere medlem

For at familien skal fungere og børnene være i balance skal forældre være dem der giver, børnene dem der tager, så flyder kærligheden bedst - når forældre er forældre og børn er børn .

Der arbejdes udfra nogle hovedproblemstillinger:

  • Børn nægter at acceptere forældrene som de er – når man klager over forældrene gør at man forbliver bundet til dem.
  • Forældre giver skadelige mønstre til børnene
  • Forældre forsøger at tage fra børnene og børnene forsøger at give til forældre.
  • Specielle problemstillinger:
  • Skilsmisse,adoption, uægte børn, incest

Der er stærke bånd mellem forældre og børn og børn er loyale mod familiens regelsæt. Moden kærlighed kræver at man opgiver blind barnlig kærlighed. Familiekonstellation kan løsne de stramme bånd.