De fem læremestre

De fem læremestre

De færreste tager til efterretning at de har en krop de skal passe på førend skaden er sket, og at de er blevet syge. De færreste mærker deres smerte førend den bliver spejlet i deres medmennesker. Naturen og universet er de færreste der tager læring fra førend de har lært fra deres smerte, kroppen og deres medmennesker.

Smerte

Smerten er din læremester både på det fysiske og følelsesmæssige plan, på det fysiske plan lærer den dig ikke, at sætte hånden på en varm kogeplade og ikke slå dig over fingrene med en hammer, så den fysiske smerte lærer dig ikke at skade din krop.

Følelsesmæssig smerte kan være mange ting og forskelligt fra person til person, for nogle er det frygt, vrede, sorg, ensomhed og tvivl som kommer til udtryk på mange måder. Blandt andet ved, ikke at være god nok, at være anderledes, føle sig til grin, føle sig usikker, være udenfor fællesskabet. Uanset hvilken form den følelsesmæssige smerte kommer i, så er det vigtigt at gå igennem disse følelser og ikke gå udenom. Når det ligger som latent følelsesmæssig smerte bliver det ved, at have energi og påføre samme smerte igen og igen. Følelsesmæssig smerte skaber store problemer dagligt i hele verden og på alle plan. En given smertefuld oplevelse kan udspille sig som en person der forbliver i offerrollen og altid undgår bestemte situationer, fordi de har overbevist sig selv om, at de ikke er gode nok og omgivelserne sympatiserer med personen og det bliver synd og er dermed fastholdt i en spiral af frygt og omsorg. Der tages på den måde ikke ansvar for følelserne og for livet. Offeret snylter på omgivelserne for energi og omsorg og springer over hvor gærdet er lavest. Omgivelserne føler sig som givende og omsorgsgivende og rejser sig over personen i offerrollen og de har dannet en symbiose af følelsesmæssige restriktioner til hinanden som hver især fodrer dem energimæssigt.

Andre igen har en følelsesmæssig overlevelsesstrategi der går på, at være den der angriber andre mod deres smerte. Smerten bliver fx aktiveret af usikkerhed i et forhold det kan være jalousi og i stedet for at vise personen er såret og jaloux, så angribes der verbalt eller fysisk. En form for dominans og ejerskab af den person der skulle forestille, at være kærlighed for.

Ved andre former for dominans kommer det fx til udtryk på en arbejdsplads ved, at nogen har det sjovt og griner. Chefen hører dette og der angribes med negativitet og isolering af de der har det sjovt, hvorved chefen har magten og dominansen ved, at vise sin overmagt i, at der skal bestilles noget. 

Ligeledes kan smerten kigge frem i form af opmærksomhed, fx en kvinde som ikke er tyk udtrykker at hun er tyk og utilfreds med sit udseende for at manipulere omgivelserne til at sige det modsatte. Det kvinden udtrykker er smerten fra ikke, at blive set og hørt som barn og har fundet en metode til at få andre til at reagere.

Alt det følelsesmæssige virvar, hvor alt bliver spejlet og reflekteret i alle vinkler og positioner er der kun en vej og det er igennem sine egne følelser. Se egne følelser, mærke dem, tage ejerskab og ansvar og i sidste instans give slip. For at komme igennem følelserne og lære at tage ansvar for og være i kontrol overfor følelserne, skal der arbejdes i det følelsesmæssige auralag. Følelsen skal mærkes, formgives, farvelægges og have lyd på. Dernæst skal de renses ud af det pågældende auralag hvor de sidder.

Medmennesker

Familie, venner, kærester, ægtefolk, alle dem der omgiver os er med til at vise alle de her gemte følelser og smerten i os selv. Omgivelserne bliver til spejlkabinetter, hvor vi ser vores egen smerte og får chancen for at tage ejerskab og forløse smerten. Der sker desværre ofte det, at alt dette smerte bliver blandet sammen og kommer ud som bebrejdelser, manipulation, dominans, jalousi og bliver til uenigheder og uvenskab.

Næste gang du føler dig såret eller forurettet af dine omgivelser, så kig lige igen om der er smerte du ikke vil se, høre eller udtrykke. Det kan ikke sætte følelser i gang hos dig med mindre der også er smerte i dig selv.

Alle forhold er til udvikling og læring og det vi skal lære er:

  • Grænsesætning – hvad vil vi være med til og hvad vil vi ikke være med til.
  • Udtrykke hvad vi selv har brug for.
  • Lytte til hvad andre har brug for og tage stilling til om vi kan og vil bidrage til det.
  • Tålmodighed med os selv og andre i, at lære alt dette.

Kroppen

Fra naturens side er kroppen udstyret med impulser til at fortælle blandt andet hvornår den er sulten, tørstig, træt, fryser, sveder, har ondt, skal på toilet. Der sker dog det for de fleste, at fra spæd lærer børn af deres forældre, børnehaven og skolen at skubbe disse impulser til side for at passe ind i en fortravlet hverdag.

Kroppen er ligeledes udstyret med sanser til at fortælle om fx dårlig mad, retning, fare på færde osv.. Det er et samlet system som tilsammen giver mulighed for at udvikle det unikke individ alle mennesker er. 

Jorden som skole

Her på jorden i en krop er der mulighed for at opleve sig selv og udvikle sig selv. Jorden er en legeplads/skole, hvor sjæle kan få en krop at være i. Vi er alle sjæle/lys/bevidsthed der har modtaget en krop til bolig. Når vi fødes i denne krop glemmer vi hvor vi kom fra. Det går i sidste instans ud på at komme i tanker om hvem du selv er, men nogle skal bruge rigtig, rigtig, rigtig lang tid på, at komme til den erkendelse. Mange bliver optaget af det følelsesmæssige spil og jordens intriger, at de ikke kan finde vejen og lyset. Lyset ses kun i kontrast til mørket. Mørket er kun eksisterende ved fravær af lys, og de to kan ikke eksistere på samme tid. Selv det mindste lys og mørket må vige.

Bring lys ind i bevidstheden ved hjælp af meditation med fokus på, at være vidne til alle tanker og følelser som var de udenfor dig selv kan være første skridt til at finde kernen i dig selv. At se hvem der observerer alt dette er din sjæl/shen. Deri ligger befrielsen og din sandhed.

Universet/Gud/Kærlighed/Din indre guide

Din indre stemme, din sjette sans, din fornemmelse, din intuition. Alle disse indre signaler guider dig på vej i livet, men du skal lære at lytte og ikke ignorere disse små, men signifikante signaler. Det kræver et dagligt bevidst valg at vælge det gode og kærlige i livet og et liv der arbejder for lyset. Det er så nemt at komme på afveje i denne verden, hvor at impulser og indtryk bliver bombarderet i det mentale og følelsesmæssige lag fra tidlig barndom. Det kræver styrke og mod og forbindelse til den indre guide at gå sine egne veje og ikke længere følge flokken. Hvis jorden skal blive et godt og kærligt sted og menneskene skal hjælpes, så er det nødvendigt at der skabes nye veje og metoder.

Stilhed

For at kunne høre din indre guide, er det nødvendigt med ro og stilhed for tanker, følelser og gøremål der presser sig på. Meditation handler i virkeligheden om, at skelne alt dette virvar og komme i kontakt med dig selv og din indre stemme.