Egoet

Livet

Hvad er livet? Livet er for mange en række ukontrollerede og ubevidste handlinger som er dirigeret af egoets overbevisninger. Overbevisninger som udelukkende er formet af forældre, skole, samfund, medier og hvad der måtte have indflydelse på den enkelte. Der kan skelnes mellem egoets liv og kroppens liv, hvor de to i disse travle tider ikke nødvendigvis er forbundet.

Egoets liv dannes gennem ydre påvirkninger, det være sig både positive og negative og skaber personligheden som ikke er vores kerne, vidne, guide eller gud. Egoet er frygtelig bange for døden og vil gå langt for at undgå emnet og forholde sig til døden. For fakta er, at både ego og kroppen skal dø. Først får kroppen dog liv og det sker gennem vore forældre, der skaber en krop, hvor sjælen kan tage bolig. Isoleret set er det fysiske liv ikke en del af det åndelige liv.

De fire årstider for egoet

De fire årstider for egoet starter med foråretsuskyldighed som børn og unge mennesker, der lærer af sine omgivelser og opbygger egoet som tro på at det er livet. Der indprentes normernes idé om skole, uddannelse, kærlighed, børn og familie etc. De unge mennesker bevæger sig over i sommerensvarme som voksne, der har alt det med i rygsækken, som er puttet i som børn og unge mennesker og med de briller og overbevisninger bliver voksenlivet levet på godt og ondt og i tilfælde af reproduktion givet videre til næste generation. Efteråreti livet er det der kaldes midtvejskrise og egoet forstår at kroppen begynder at gå i forfald og sygdomme opstår, livskriser forekommer, som kan komme til udtryk på mangfoldige måder, bl.a. overtræning, skilsmisser, depression, stress. Vintertideni livet er præget af at kroppens forfald er definitivt indtrådt og en realitet, den naturlige død kan indtræde hver øjeblik det skal være. Der tænkes, fortrydes og forsøges, at nyde livet som gammel i en verden, hvor man ikke længere er til glæde og gavn for samfund, arbejdsplads og måske også for familien.

Bevidsthedens liv

Bevidstheden er nøglen til evigt liv. Tanker, følelser og kroppen er dødlige ydre ting som vil blive destrueret over tid, derfor opstår vigtigheden af at meditere, for at opleve bevidstheden, vidnet, guiden i dig selv. 

Prøv at observer dine følelser og tanker der myldrer rundt lige nu. Prøv at observer din vejrtrækning. Brug et par minutter…..Hvem er det der observerer og kigger på alle de tanker og at du trækker vejret?

Bevidstheden dør aldrig, bevidstheden er direkte forbundet med Gud, bevidstheden er altvidende, bevidstheden er din healende kraft. Din bevidsthed er ekstremt kraftfuld og fyldt med kærlighed, og den ultimative sandhed.

Døden

Hvad er døden? Den fysiske død findes ikke for bevidstheden, men der findes et økosystem, hvor alting opstår, forgår og opstår på ny en anden form. Alt organisk genbruges på jorden. 

Egoets død sker langsomt når bevidstheden indtræder og overtager. Det kan sammenlignes med en lysstyrke der i starten er ganske svag og bliver kraftigere og kraftigere. Derfor er det også vigtigt at øve meditationen og observationen så lyset ikke slukkes igen.

Ansvarlighed

Med øget bevidsthed følger et stort ansvar, for nu kan der ikke længere dækkes bag, at man ikke vidste noget eller ikke forstod, kom til noget, sagde noget, sårede nogen. Med øget bevidsthed er du 100 % ansvarlig for alting i dit liv, følelser og tanker overmander dig ikke, din bevidsthed bruger hjernen som et værktøj. Du er ansvarlig for økonomi, sund mad, sund livsstil, bolig, arbejde alt hvad der måtte være i dit liv. Du er ansvarlig for at reagere med bevidsthed i alle situationer der måtte opstå i dit liv.

Meditation

  1. Se kropssystemet og se 
  2. Portene i kropssystemet. 
  3. Visualiser nøglerne og hvordan portene åbner sig. 
  4. Se auralagene og læg mærke til farver, størrelse, følelser og billeder for hvert auralag. 
  5. Se lyset komme ned igennem kronechakraet
  6. Se lyset gå ind i nyrerne og op og rundt om hjertet og ud igennem hænderne.

Terapeuten

Guds hjælpere kommer i mange former: Terapeuten guider, viser vej, skaber forståelse og rusker op i ting, ser bagved ting. Healeren renser rydder op. Har du bedt Gud om hjælp, så hold øje med hvem eller hvad der bliver sendt til at hjælpe dig. Healeren renser rydder op og gør rent i det fysiske og psykiske. Viden skal holdes op imod Gud og lyset. Al viden og erfaring må aldrig blive til egoets viden og ære. For at skabe en bedre og mere kærlig verden skal lysarbejderne vågne og handle. Selvom du føler dig anderledes og alene, så er det nødvendigt og den eneste måde der skabes nye resultater er, når der gås egne veje. Vær ikke bange for at gå selv i det fysiske, der er altid hjælp og støtte at hente – du skal bare bede om det.

Trickerpunkter

Trickerpunkter kan være fysiske, psykiske og emotionelle og er oftest en blanding af det hele. Musik, duft, smag, lyde, situationer kan sætte tanker og følelser i gang om begivenheder som ligger tilbage i barndommen. Fx lyden af en hund der gør i nabolaget får dig til at tænke på din trofaste hund, du havde som barn der blev syg og døde af kræft. Din Onkel døde også af kræft efter lang tids sygdom og du er bange for, at du selv eller andre nære bliver syge og dør af kræft. Og det hele startede med at en gøede i nabolaget. Sådan er der masser af trickerpunkter som bringer sindet, tankerne og følelserne et helt andet sted hen end der hvor du er lige nu og her. Trickerpunkterne er der af en årsag, nemlig for at vi kan lære af de situationer. I ovenstående eksempel er det frygten for sygdom og død der er roden og relevant at forholde sig til. Det kræver også træning og meditation at øve sig i at se og ikke identificere sig med disse trickerpunkter.

Vinduer Guddommelighed kan ses igennem

Verden er lige nu begrænset af brillerne der ses med og uenigheder opstår mellem mennesker, som i virkeligheden ønsker det gode. Langt de fleste er styret af aktivitet og de der er styret af aktivitet lader deres Guddommelighed komme til udtryk gennem godhed og hjælpsomhed og deres verden er formet og ses igennem dette vindue.

Dernæst er de mennesker der er meget følelsesorienteret, som ser verden gennem vinduet af skønhed og værdsætter verdens og naturens vidundere. Følelserne for natur, dyr og mennesker er de styrende kræfter for denne type mennesker. 

Sidst og de mennesker der er færrest af, er dem der ser verden igennem intellektet og kommer til udtryk som sandhed. Sandheden ses klart som krystal.

I sagens natur vil et vindue altid begrænse den fulde udsigt, så ingen af disse måder at se verden på er hverken mere eller mindre rigtig eller forkert. Det er blot ikke det endegyldige. Det der skal opnås er, at fjerne vinduesrammerne og se på panoramaudsigten hele vejen rundt. Verden skal ses gennem både intellektet, følelserne og aktivitet. Det svære består i ikke at blive opslugt af aktivitet, identificeret af følelserne og fór distanceret i det kølige intellekt og udtryk af sandheden.

TV

Tv og medier har utrolig meget magt i verden og det udnyttes blandt andet til at skændes og diskutere sandhed, skønhed og godhed. Det giver plads til at mørket og ondskaben kan komme igennem med deres budskaber og præge massernes holdninger. Der skabes frygt og mennesker bekriger hinanden for at få ret og gennemtvinge holdninger, opnå rigdom, magt og status. Derfor opstår vigtigheden af at begynde og se verden og individer i panorama og i alle dens facetter. Guds arbejde drukner i mørke og de der skulle hjælpe, guide, heale og oplyse er travlt optaget af skændes med dem der kæmper for samme sag.

Forandring

Alting ændrer sig hele tiden. Lykken ligger i at accepterer at alt ændrer sig og hele tiden give slip på det der nu måtte være passeret. Giv slip på viden, giv slip på magt giv slip på alting og oplev verden gennem nysgerrighed og åbenhed frem for med fortidens mudrede briller. Vi har aldrig haft mere viden og information til rådighed og vi har aldrig været mere syge og ulykkelige. Det er jo tankevækkende, vi burde være i balance og passe på os selv og naturen, men desværre er vi langt fra mentalt modne og langt fra har visdommen domineret de valg der bliver truffet. 

Forbundethed

Alt er forbundet på tværs af tid og sted – alt er ét. Universet, planeterne, kloden, mennesker, naturen, dyr, planter, organismer, celler – alt er ét. Det er dele som giver et samlet hele og alt er lige. Faktisk er de mindste dele dem der har den største betydning. Forbundethed betyder, at vi kan overføre energier og stemninger og påvirke cellen direkte og direkte ind i cellekernen og omkode den.