Hvordan virker Cellehealing

Hvad kan mørket gøre ved en celle?

Når vi tidligt i livet påvirkes af had, manipulation, tvivl på vore evner og følelsen af ikke at være god nok, så påvirkes vores celler og centralnervesystemet til at tro, det er sandheden, det lagres i hjernen og i hukommelsen som sandheder og overlevelsesstrategier. På den måde er kimen lagt til, at hver gang en situation minder om gamle oplevelser og erindringer, så reagerer vi som cellerne og centralnervesystemet har dikteret.

Hvad er energi

Energi er en udefinerbar størrelse, men den er vigtig i forståelsen af, hvordan liv opstår og hvordan sundhed bevares i kroppen. Energi opdeles i tre dele – de tre skatte.

Hvad sker der under cellehealing

Healerens hænder er nøgler til chakraportene. Chakraportene giver adgang til det tilhørende auralag og alt hvad der måtte opholde sig der af syge celler og følelser i cellerne. Derfra kan lyset ramme cellerne i de forskellige niveauer. Auralagene er isoleret hver for sig. Det betyder at der kan heales på ét lag ad gangen.  Cellehealing kan starte ude i auralaget og bevæge sig ind på cellen og starte inde i cellen og bevæge sig ud i auralaget. Når auralagene er isoleret kan healeren ”rengøre” et lag ad gangen præcis som et hus med flere etager.

Cellehealing healer, renser og opgraderer således på alle niveauer i kroppen, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt. De der modtager denne form for healing vil tage kvantespring udviklingsmæssigt og sygdomme vil ikke kunne bestå i en fysisk krop der bliver gennemlyst og renset med cellehealing.

Cellehealing omkoder gamle mønstre og sender dermed på et nyt signal og på en anden frekvens til centralnervesystemet og hjernen. De gamle mønstre bliver brudt og bliver fjerne minder og hukommelse som er ufarlig og ikke tricker gamle uhensigtsmæssige følelser, tanker og handlinger. Cellehealing skubber deformiteter ud af cellen og erstatter med lys, kærlighed og balance. Hvis cellen ikke står til at redde transporteres den ud af kroppen og der dannes nye sunde og raske erstatningsceller.

Kroppen regenereres ca. hvert syvende år og det er på celleplan at kroppen fornyes, celle for celle. Det betyder at vi kan påvirke de nye celler gennem gode og kærlige tanker, sund kost, godt psykisk og fysisk miljø. Den sunde kost skal være naturligt fremstillet idet cellerne ikke kan genkende syntetisk fremstillet produkter.

Syntetisk fremstillet medicin er en forsøgt efterligning af naturen, men kunstigt fremstillet medicin vil altidvære en forsøgt efterligning af naturen og kroppens byggesten. Det kan ikke erstatte balance og den naturlige tilførsel af vitaminer, mineraler, urter, frisk luft og kærlighed.

Roden

Der findes en rod til alting – i naturen, i problemer, i sygdomme, i det gode, i det onde. Forsøg altid at komme til roden uanset om det handler om at forstå sig selv eller behandle andre. I det gode har vi brug for jordforbindelse og forankring i erfaringer på egen krop og sjæl, dette kan vi tage med os. Mørket har brug for rod til kvæle det gode, så det gælder om at være vågen og holde øje med hvad der har overtaget i livet.